Vi på Sundqvist Åkeri arbetar ständigt med att förminska vår miljöpåverkan och är miljödiplomerade i svensk miljöbas

Miljöarbetet påbörjades på våren 2010 och vi har i jämn takt allt mer agerat utifrån en miljösynpunkt på alla inköp och reparationer samt körningar vi gör dagligen. Företaget miljödiplomerades i februari 2011 enligt Svensk Miljöbas, vilket revideras och förnyas årligen.

– Alla våra heltidsanställda har fått gå en kurs i grundläggande miljökunskap.

– Alla våra anställda har informerats om vårt miljöarbete med att sträva mot både säkrare och mer sparsam körning.

– Varje månad som går granskar vi hur mycket bränsle alla våra bilar förbrukar, och ser vi att bränsleförbrukningen för någon bil sticker iväg tar vi direkt reda på vad som orsakat ökningen; antingen bilen eller chauffören.

– Så snart marknaden erbjuder vettiga (ur teknik- och kostnadssynpunkt) gas- eller el-lastbilar kommer vi att uppdatera med sådana.

– Vi siktar mot att endast använda leverantörer som har någon slags miljöcertifiering när vi beställer t.ex. kontorsmaterial eller datorer.

– Vi har laglista gällande miljölagstiftning som är en miniminivå i vårt miljöarbete och samlar alla datablad för våra kemiska produkter lättåtkomligt.

– Alla kemikalier förvaras på tråg som fångar upp eventuellt spill om en behållare skulle gå sönder.

signatur
Göran Sundqvist, VD
Lennart Sundqvist Åkeri AB
2015-04-04